Policy

Kvalitets- och Miljöpolicy

Jokkmokks LBC skall inom sitt verksamhetsområde utgöra den ideala samarbetspartnern och detta uppnår vi genom att:

 

  •  att i all verksamhet; transport, kontor etc. verka för att ständigt öka kvaliteten samt minska de negativa miljöeffekterna.
  • att informera kunder, anställda och övriga om företagets kvalitets- och miljöpolicy och ambition inom miljöområdet.
  • att i varje beslut, på alla nivåer i företaget väga in så väl kvalitets- och miljömässiga som företagsekonomiska aspekter.
  • att uppmuntra våra leverantörer att hålla en ur vår synpunkt acceptabel kvalitets – och miljöstandard.
  • att med hänsyn till kundernas krav och de egna resurserna erbjuda kunderna kvalitativa och samtidigt så miljöanpassade transporter som möjligt.
  • att ha gällande lagstiftning som lägsta godtagbara krav i verksamheten.
  • att avsätta erforderliga ekonomiska och personella resurser för att upprätthålla och ständigt förbättra företagets kvalitets- och miljöprofil.

Trafiksäkerhetspolicy

Vår ambition är att med ett ledningsansvar som grund, som yrkesmän vara föredömen i trafiken och medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen som för företaget och samhället.

Drogpolicy

Våra transporter skall alltid utföras av drogfri personal.