Produkter

Entreprenadmaskiner

Lastbilar 3-axl ,4-axl

Lastväxlare

Trailar

Tillbehör containrar , maskinflak mm mm

Släp olika storlekar

Betongroterare

Kranar

Lastmaskiner och Grävmaskiner i varierande storlekar med tillbehör.

Sorteringsverk          Maskin Mecano 902    -2008

Betong Fabrik            Tecwill Cobra c 80  – 2009

Sopbilar

Sidolastare och baklastare

Material

Grusmaterial mm

Berg

Förstärkningsmaterial 0-70 ,0-100 mm

Bärlager 0-50 , 0-30 mm

Slitlager 0-18 , 0-20 mm

Sand 0-8 mm

Makadam 4-8 , 8-16 , 16-32 mm

Matjord

Stenmjöl

Betong

Alla förekommande kvaliter