Author: mikael

Hämtning hushållsavfall från fritidshus Sommarhämtning = Vecka 14-43, gul märkning på avfallskärlet Vårhämtning        = Vecka 10-43, röd märkning på avfallskärlet Vinterhämtning    = Vecka 45-20, vit märkning på avfallskärlet      ...