Fritidshushämtning

Fritidshushämtning

Hämtning hushållsavfall från fritidshus

  • Sommarhämtning = Vecka 14-43, gul märkning på avfallskärlet
  • Vårhämtning        = Vecka 10-43, röd märkning på avfallskärlet
  • Vinterhämtning    = Vecka 45-20, vit märkning på avfallskärlet

 

 

 

No Comments

Post A Comment